Kerro mielipiteesi Selkämerisuunnitelmasta

Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on tullut nähtäville kommentointia varten.

Suunnitelma kattaa myös Rauman kaupungin omistamat ja kansallispuistoon liitettäväksi tarkoitetut alueet.

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla linjataan alueiden kehittämistä seuraavan 10-15 vuoden aikana. Luonnonsuojelun lisäksi suunnitelmassa käsitellään esimerkiksi retkeilyä, veneilyä ja kalastusta.

Suunnitelma on tärkeä ssä roolissa, kun Rauman kaupunki ja valtio sopivat kaupungin alueiden liittämisestä kansallispuistoon.

Metsähallitus pyytää suunnitelmasta lausunnot muun muassa alueen kunnilta, viranomaisilta ja yhdistyksiltä. Kirjallisen mielipiteensä tai suunnitelmaa koskevan kommenttinsa voi kuitekin jättää kuka tahansa.

Hoito- ja käyttösuunnitelma liitteineen löytyy osoitteesta www.metsa.fi/selkamerisuunnittelu. Suunnitelmaa esitellään huhti-toukokuussa myös yleisötilaisuuksissa.

Lausunnot ja kommentit toimitetaan Metsähallituksen kirjaamoon viimeistään 18.6.2014. Sähköpostiosoite on kirjaamo@metsa.fi ja postiosoite Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.