Kerrostalon huoneisto-ovien palonkestävyydessä suuria eroja

Pelastusopistolla tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin kerrostalon huoneisto-oven (palo-oven) palonkestävyyteen vaikuttavia seikkoja. Pelastusopiston harjoitusalueella tehdyissä polttokokeissa tarkasteltiin eri-ikäisiä ja eri kuntoisia huoneisto-ovia.

Suomessa kerrostalon huoneisto-ovilta vaaditaan 30 minuutin palonkestävyys. Tutkimuksessa havaittiin, että huoneisto-ovien palonkestävyydessä on suuria eroja. Uudet käyttämättömät ovet kestivät paloa 30 minuuttia, mutta vanhemmat, käytössä olleet ovet paloivat puhki jo muutamassa minuutissa.

Lisäksi havaittiin, että huoneistopalossa savun leviäminen porraskäytävään voi alkaa hyvin nopeasti, sillä oville ei ole savuntiiveysvaatimuksia.

Lähes kaksi miljoonaa suomalaista asuu kerrostalossa. Vuonna 2014 kerrostaloissa oli 1521 tulipaloa, joissa kuoli 26 ja loukkaantui 342 henkilöä. Palokuolemien määrä kerrostaloissa on lisääntynyt viimeisten viiden vuoden aikana.

Huoneisto-ovien paloturvallisuuteen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi maaliskuussa 2014 Turussa tapahtuneessa kerrostalon tulipalossa huoneisto-ovia paloi puhki.

Ovien kuntoa ja turvallisuutta tulisikin arvioida säännöllisesti ja havaitut puutteet korjata. Ovi vaatii välitöntä korjausta, jos ovessa on selkeä vaurio, postiluukku ei sulkeudu kunnolla, ovilehden ja karmin välissä on yli 4 mm:n rako tai väli ei tiivisty kunnolla.

Tutkimuksen tulosten perusteella on laadittu ohje huoneisto-oven palonkestävyyden arvioimiseen. Opasta voivat käyttää esimerkiksi pelastusviranomaiset, huoltomiehet, isännöitsijät sekä asukkaat.

Ohjeistus löytyy oheisesta linkistä: www.pelastusopisto.fi/huoneisto-ovet