Kesäasukkaat vastustavat Pyhämaan kalankasvatuksen laajentamista

Pyhämaan Meri-Ihamossa ja Mannervedellä kuohuu muutenkin kuin syksyn tuulien takia.

Parhaillaan nähtävillä olevan Mannerlohi Oy:n kalankasvatuksen ympäristölupahakemuksesta on luvassa useita muistutuksia ja mielipiteitä.

Kesäasukkaat muistuttavat, että alueen merivesi ei kestä lupahakemuksessa mainittua 600 tonnin kalamäärän lisäkasvua. Tämä merkitsee Mannerlohen nykytuotannon kymmenkertaistamista. Mannerlohen Pujon kasvatuslaitoksen lisäksi Pyhämaan merialueella toimii kahdeksan muuta kalankasvatuslaitosta.

Erityisen huolissaan kesäasukkaat ovat kaavailusta siirtää kasvatusaltaat avomereltä talvisäilytykseen Mannerveteen. Altaat saattavat olla syyskuusta huhtikuuhun asti Mannervedellä odottamassa kalojen teurastusta.


Lue lisää maanantain Länsi-Suomesta