Kesän leväseuranta on alkanut Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomen vakioseurannassa on tällä viikolla havaittu hieman sinilevää ainoastaan Köyliönjärveltä Köyliössä. Kuva: LS-arkisto/ Pekka Lehmuskallio

Kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi jälleen 1. kesäkuuta. Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla.

Lounais-Suomessa vakioseuranta koostuu 38 havainnointipaikasta, joista 18 sijaitsee sisävesi- ja 20 merialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut seurannassa mukana jo vuodesta 1998. Seuranta onkin jo pitkään tuottanut arvokasta tietoa vesistöjen rehevöitymistilanteesta ja sen kehityksestä.

Vakiohavainnoijat arvioivat havaintopaikkojen levätilanteen viikoittain neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvä levän mukaan.

Havainnot Lounais-Suomen levätilanteesta kootaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Niiden pohjalta julkaistaan tiedote levätilanteesta joka torstai klo 15 mennessä.

Lisäksi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) julkaisee valtakunnallisen leväkatsauksen torstaisin klo 13 mennessä Levätilannekatsaukset (syke.fi).

Levähavainnot tallennetaan Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen Ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista (www.jarviwiki.fi).

Palvelusta on löydettävissä monipuolisesti tietoa ja havaintoja kaikista Suomen järvistä, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin. Myös päivitetyn levätilanteen ja vesistöjen lämpötilavaihtelut voi tarkistaa Järvi-Meriwiki -palvelusta.

Seurannassa havainnoidaan ensisijaisesti sinilevien määrää. Erityisen runsas leväkukinta ilmenee vihreinä tai kellertävinä lauttoina, jotka saattavat myös kerääntyä rantaan.

Lounais-Suomen vakioseurannassa on tällä viikolla havaittu hieman sinilevää ainoastaan Köyliönjärveltä Köyliössä.

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta.

Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.