Kesätyöntekijämäärät viime vuoden tasolla Varsinais-Suomessa

Turun kauppakamarin jäsenilleen tekemän kesätyöntekijäkyselyn mukaan yritykset ja organisaatiot palkkaavat tulevana kesänä harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä viimevuotiseen malliin.

70 prosenttia vastaajista ilmoitti palkkaavansa yhtä paljon ja vain 13 prosenttia vähemmän.

Hieman yli puolet palkkaa kesätyöntekijöitä. Alle kymmenessä prosentissa vastaajaorganisaatioista päätöstä ei ollut vielä tehty.

Vastaajia oli 333.

Eniten vastaajat tarjoavat työpaikkoja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä ammattikorkeakouluopiskelijoille. Suuri osa ottaa vain 18 vuotta täyttäneitä töihin.

Yleisimpänä rekrytointikanavana organisaatiot käyttävät oman henkilöstön verkostoja sekä avoimia hakemuksia ja yhteydenottoja. Myös oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä.

Puolet kertoo, että talouden suhdannetilanne ei vaikuta tai ei juuri vaikuta kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Vain yhdeksän prosenttia arvelee suhdanteiden vaikuttavan todella paljon.

Erot toimialojen tai yritysten koon perusteella ovat vähäisiä.