Kesätyöntekijöihin pätevät yleiset työehdot

Nyt on se aika vuodesta, jolloin kesäkauden työsopimuksia solmitaan. Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen työsuhde ja epätietoisuutta saattaa ilmetä sekä työsopimuksen sisällöstä että itse työn teosta.
Kesätyöntekijöille pätevät samat työehdot kuin muillekin työntekijöille lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita koskevia erityissäännöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää.
Aluehallintovirastot muistuttavat, että ennen kesätöiden alkua on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen sekä työsuhteen määräaikaisuuden peruste ja mahdollinen koeaika.
Palkan suuruus ilmenee yleensä alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta.
Työtehtävät on suhteutettava nuorten fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Työnantajan on kannettava erityistä huolta nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta. Myös vanhempien on hyvä olla tukemassa nuoria työelämän ensi askeleilla.