Kesätyötä hakevat toivovat rekrytoijilta avoimuutta

Kesätyöntekijöiden rekrytointiprosesseissa on vielä reilusti parantamisen varaa, osoittaa T-Median Kesätyönhaku 2015 -kysely. Kesätyötä tänä keväänä hakeneista 15–25-vuotiaista vain 19 prosenttia on aina saanut tietoa hakuprosessin aikatauluista ja etenemisestä. 

Puolet nuorista ei ole saanut tietoa lainkaan tai suurin osa työnantajista ei ole ilmoittanut, miten kesätyönhaku etenee.

Nuoret haluaisivat tutustua työnantajiin ennen hakua. Työtehtävien osaamisvaatimuksista riittävästi tietoa on saanut 83 prosenttia vastaajista, kesätyön kestosta 80 prosenttia ja työtehtävien sisällöstä 63 prosenttia. 

Heikoiten tietoa oli saatavissa hakuprosessista (41 prosenttia) sekä työpaikan ilmapiiristä (36 prosenttia). Työpaikan ilmapiiri on kuitenkin yksi tärkeimmistä työpaikan valintakriteereistä nuorten keskuudessa.

Työnantajat suosivat vakiomuotoisia sähköisiä hakulomakkeita, jotka helpottavat hakemusten käsittelyä. 

Kuitenkin 28 prosenttia kesätyönhakijoista koki, ettei pystynyt riittävästi tuomaan omaa osaamistaan esiin hakulomakkeessa, koska hakemuksissa painotettavaa työkokemusta ei vielä ole.

– Jos työnantaja haluaa jättää positiivisen kuvan itsestään myös niille nuorille, jotka eivät tule valituiksi, pitää hakuprosessin sujuvuuteen ja avoimuuteen kiinnittää huomioita, ohjeistaa Vastuullisen kesäduuni 2015 -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.