Keskussairaalan henkilöstöä innostetaan bussien käyttöön

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä toteuttaa yhteistyössä Porin kaupungin kanssa lisälinja-autovuorojen kokeilun, jolla pyritään innostamaan keskussairaalassa työssä käyviä käyttämään julkista liikennettä.

Perusteena kokeilulle on muun muassa halu vähentää työliikennetapaturmia.

Eniten poissaoloja työmatkatapaturmista on tullut erilaisista liukastumisista ja kaatumisista joko kävellen tai pyöräillen.

Kokeilulla pyritään myös kannustamaan henkilökuntaa joukkoliikenteen käyttöön ympäristösyistä. Keskussairaalassa alkava rakennushanke vähentää henkilökunnan pysäköintimahdollisuuksia.

Ennen kokeilua keskussairaalan henkilöstölle toteutettiin kysely, jossa tiedusteltiin joukkoliikenteen nykyistä ja tulevaa mahdollista käyttöä.