Keskustanaiset: Puolueiden menestys kuntavaaleissa riippuu naisista

Keskustanaisten Satakunnan piiri kokoontui viikonloppuna syyskokoukseensa Ahlaisten Vanha-Putajaan. Eniten keskustelua herättivät lähestyvät kuntavaalit ja niitä seuraavat maakuntavaalit.

Syyskokouksen henkilövalinnat sujuivat äänestyksittä. Satakunnan Keskustanaisten puheenjohtajana jatkaa Jonna Haavisto Karviasta ja varapuheenjohtajana Leena Kallionsivu Porista. Muut johtokunnan jäsenet ovat Pirjo Kotiranta Köyliöstä, Kaija Lammila Eurasta, Päivi Mattila Porista, Anneli Peräntie Raumalta, Anitta Virtanen Porista ja Marjatta Voutavaara Kullaalta.

Kokous julkaisi kannanoton naisten aseman huomioimisesta kevään kuntavaaliehdokkaita valittaessa.

Kannanoton mukaan naiset ratkaisevat puolueiden menestyksen vaaleissa. On yleisesti tiedossa, että naiset äänestävät ja toimivat yhteiskunnassa miehiä aktiivisemmin, Satakunnan keskustanaiset kirjoittavat.

Naiset pitävät politiikassa tärkeinä perheeseen, koulutukseen ja työhön liittyviä kysymyksiä. Naisia on myös koko talouden taantuman ajan huolestuttanut, miten käy suomalaisen sosiaalisen tasa-arvoisuuden.

- Näille aiheille on oltava herkkä ja haettava sinnikkäästi ratkaisuja.

Keskustanaisten mukaan naisten on epävarmojen aikojen vastapainoksi luotava suomalaisille uskoa tulevaisuuteen.

- Meidän vahva viestimme on, että kaikista pidetään huolta. Meillä on sekä omasta maastamme että muualta maailmasta kokemusta siitä, mitä kasvava eriarvoisuus ja tunne siitä, että on tullut kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, voi saada aikaan.

Seuraava puolueiden kannatusmittaus ovat ensi kevään kuntavaalit.

Keskustanaisten Satakunnan piirin mielestä jokaisen vaaleihin osallistuvan puolueen on huolehdittava siitä, että ehdokaslistoilla on jokaisessa Suomen kunnassa tasavertaisesti naisia ja miehiä.

Vaalien jälkeen päätöksenteon paikat tullaan jakamaan kiintiöiden mukaisesti, ja viimeistään silloin on tarve molemmille sukupuolille, todetaan kannanoton lopuksi.