Kessoten tavoitteena painottaa varhaista tukea

Siirtyminen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään merkitsee sitä, että myös neljän kunnan perhe- ja sosiaalipalvelut kootaan yhteen omaksi palvelualueekseen.

Vuoden alusta käynnistyvään Kessoteen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Kokemäki.

Kessoten perhe- ja sosiaalipalveluihin yhdistetään kunnista siirtyviä ja kuntayhtymässä jo olevia sosiaalipalveluita.

Palvelualue kattaa lapsiperheiden palvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut.

Ensisijalla ovat ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki niin, että palvelut ovat helposti saatavilla ja palveluihin on helppo hakeutua.

Kessoten tiedotteessa todetaan, että tavoitteena on painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin.

Toimipisteet ennallaan

Palvelut ovat saatavilla lähipalveluna nykyisissä toimipisteissä. Toimipisteet kuntien alueella eivät muutu.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö muodostuu kuntayhtymässä jo olevista työntekijöistä sekä jäsenkunnista vanhoina työntekijöinä siirtyvistä työntekijöistä.

Lapsi- ja perhepalveluissa Kessoten alueella kehitetään perhekeskusmallin mukaista työskentelyä. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa tehdään puolestaan läheistä yhteistyötä kuntien työllisyydenhoidon palveluiden kanssa.

Vammaispalveluissa lähipalveluina omana toimintana järjestetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa sekä asumispalvelua Eurajoella ja Kokemäellä.