Keva ryhtyy sinuttelemaan asiakkaitaan

Keva siirtyy asiakkaiden teitittelystä sinutteluun vaiheittain vuoden 2016 aikana.

Sinutteluun siirtymisen tavoitteena on selkeyttää asiakasviestintää ja parantaa asiakkaiden saamien kirjeiden ymmärrettävyyttä.

Keva on sinutteluun siirtymisen yhteydessä parantanut tekstien ymmärrettävyyttä muutenkin, muun muassa käytettäviä termejä on selkeytetty ja kirjeiden rakennetta on muutettu entistä asiakasystävällisemmäksi.

Keva huolehtii julkisen sektorin työntekijöiden eläkeasioista.