Kevään ruoppaustöistä pitää tehdä ilmoitukset jo nyt

Nyt on aika tehdä ilmoitus Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa keväällä toteutettavista ruoppaustöistä. Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä.

Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus Ely-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10. - 31.3.

Kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden niitoista tulee myös ilmoittaa Ely-keskukselle hyvissä ajoin.

Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.