Kevään yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin alkaa

Yhteishaun ensimmäisen hakuajan koulutuksista suurin osa on vieraskielisiä koulutuksia ja Taideyliopiston koulutuksia.

Lisäksi mukana on yliopistojen maisterikoulutuksia, jotka on tarkoitettu jo alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutuksia tarjoaa 23 korkeakoulua, joista neljä on yliopistoja ja loput ammattikorkeakouluja.

Ammattikorkeakoulujen vieraskielisessä koulutuksessa on haettavana eniten liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia.

Kaiken kaikkiaan koulutuksia on tarjolla noin 200 (viime keväänä 180). Aloituspaikkoja on saman verran kuin viime vuonna, noin 2 500.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on haettavana kuusi ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

Englanniksi tarjottavien koulutusten määrä on ennätyksellisen suuri. Haussa ovat Industrial Management-, International Business-, Logistics-, Nursing-, Physiotherapy- ja Sea Captain -ohjelmat.

Viime keväänä yhteishaun ensimmäisessä osassa hakijoita oli noin 13 000, mutta nähtäväksi jää miten nyt käyttöönotettava lukuvuosimaksu ja poistuva hakemuksen käsittelymaksu tulevat vaikuttamaan hakijamääriin.

Korkeakoulut perivät syksyllä 2017 ja sen jälkeen alkavista koulutuksista lukuvuosimaksun niiltä opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.

Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksun suuruus vaihtelee eri korkeakouluissa 4 000 eurosta 20 000 euroon.