Kevät on sopiva hetki tutkia kaivoveden laatu

Kaivoveden laatu on hyvä tutkituttaa säännöllisesti, vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä.

Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita, muistuttaa Rauman kaupungin terveysvalvonta.

Kaivon rakenteiden kunto kannattaa niin ikään tarkastaa säännöllisesti.

Kaivoveden laatu on syytä tutkia aina, kun kaivoveden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos veden väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti.

Tyypillisiä ongelmia rengaskaivojen vedessä ovat bakteerien, raudan ja mangaanin korkeat pitoisuudet sekä veden liiallinen happamuus. Porakaivoissa veden laadun ongelmia ovat yleisesti rikkivedyn aiheuttama hajuhaitta, radonin korkea pitoisuus ja rannikolla veden suolaisuus.

Rauman alueella kaivovesissä ongelmia aiheuttavat raudan, mangaanin ja humuksen korkeat pitoisuudet. Paikoitellen myös fluoridi ylittää sille asetetut raja-arvot.

Veden fluoridipitoisuus on syytä määrittää erityisesti silloin, jos veden käyttäjinä on lapsia.