KHO: Petäjäksenhuvilakaavastaei valitusoikeutta

Valitustie Petäjäksen huvila-aluetta koskevasta asemakaavamuutoksesta on käyty loppuun.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei antanut Turun hallinto-oikeuden päätöstä koskevaa valituslupaa. Päätöksessä se oli hylännyt kaavaa koskevat valitukset.

Asia liittyy kaksi vuotta sitten tehtyyn kaavamuutokseen, jolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden huviloiden alue merkittiin suojaviheralueeksi aiemman puistomerkinnän sijaan.

Syynä oli satamasta kantautuva melu, joka ylitti aiemman kaavan sallimat rajat.

Koska valituslupaa ei annettu, on kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava nyt lainvoimainen.


Maaoikeus

jatkaa syyskuussa

Huviloille aiheutuvan meluhaitan vuoksi kaupunki haluaa purkaa huviloiden ja tonttien vuoteen 2021 jatkuvat vuokrasopimukset.

Huviloita ei kuitenkaan ole tarkoitus purkaa.

Joidenkin vuokralaisten kanssa on jo päästy sopuun muun muassa vuokra-ajan lyhentymisestä johtuvista korvauksista.

Muilta osin maaoikeus käsittelee vuokrasopimusten lunastusta vielä syyskuun aikana. Osa vuokralaisista haluaa joko kumota lunastuksen kokonaan tai korottaa korvaussummia.