KHO: Rauman satamarahat laillisia

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut Rauman sataman laajennusrahoja koskevan valituksen. Tapaus koski vuoden 2009 marraskuussa tehtyä valtuustopäätöstä, jolla satamalle myönnettiin 12 miljoonaa euroa Ulko-Petäjäksen satamanosan ensimmäisen vaiheen rakentamiseen. KHO piti Turun hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja hylkäsi 18 ihmisen allekirjoittaman kunnallisvalituksen. Valituksessa vaadittiin rahapäätöstä kumottavaksi.