Kiinteistönomistajien velvollisuus on huolehtia pihojen talvikunnossapidosta

Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Kiinteistöliitto muistuttaa, että kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön alueen turvallisuudesta, kuten liukkauden ehkäisemisestä eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta.

Oikeuskäytännön perusteella on katsottu, että kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

Jos taloyhtiö tilaa talvikunnossapitoon liittyvät työt ulkopuoliselta ammattilaiselta, sen kannattaa kirjata sopimukseen, että palveluntarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista varotoimenpiteistä.

Kiinteistönomistajan on hyvä olla selvillä siitä, kuka vastaa kiinteistön edestä kulkevan jalkakäytävän talvikunnossapidosta.

Niissä yhtiöissä, joissa talvikunnossapito hoidetaan talkootyönä, on periaatteet ja vastuukysymykset syytä kerrata yhtiössä vuosittain.

Talkootyö taloyhtiöissä on nimensä mukaisesti talkootyötä eli vapaaehtoista.

Jos osakas kieltäytyy tekemästä talvikunnossapitotöitä, häneltä ei voida periä muita korkeampaa vastiketta, eikä hänen kustannuksellaan voida teettää hänen osuuttaan esimerkiksi ulkopuolisella urakoitsijalla.

Päätös lumi- ja hiekoitustöiden hoitamisesta talkoovoimin kannattaa tehdä yhtiökokouksessa, jotta osakkaat voivat osallistua asiasta päättämiseen.

Samalla nähdään, onko yhtiössä todellista kiinnostusta talkoovoimin suoritettaviin lumitöihin.