Kilpailukyky ja verotus keskeisiä teemoja vaalipaneelissa

Posellin pikkusalissa pidettiin keskiviikkoiltana eduskuntavaalipaneeli, jossa tuotiin esille yrittäjyyden, elinkeinoelämän ja yritysten edunvalvonnan teemoja.

Paikalle oli kokoontunut reilut 40 kuulijaa, joista lähes puolet olivat itsekin asettuneet kansanedustajaehdokkaiksi.

Rauman Yrittäjien ja Rauman kauppakamarin järjestämään paneeliin osallistuivat ehdokkaat Timo Kalli (kesk.), Matias Marttinen (kok.), Pasi Mäenranta (ps.), Kristiina Salonen (sd.) ja Petri Salminen (vas.).

Viisi kärkitavoitetta

Ennen varsinaisen paneelin alkua järjestäjätahot kertoivat omista tavoitteistaan ja kärkihankkeistaan, jotka tähtäävät seuraavalle hallituskaudelle. 

Suomen Yrittäjät ry:n tervehdyksen toi varapuheenjohtaja Hanna Munter, joka esitteli oman järjestönsä tavoitteet. Niistä ensimmäinen koskee työmarkkinoiden uudistamista.

– Haluamme lisää paikallista yritystason sopimista työehdoista. Töitä tehdään silloin, kun niitä on ja jos ei ole, niin työntekijöiden kanssa sovitaan sitten, miten jatkossa toimitaan.

Ketterä ja joustava Suomi

Yrittäjät toivovat myös julkisen sektorin koon pienentämistä ja muutosta verotukseen.

– Toivomme, että meillä ryhdyttäisiin selvittämään Viron mallin kaltaista verotuskäytäntöä, jossa myöhennetään yritykseen jäävän tulon verotuksen ajankohtaa.

Neljäs Munterin esille nostama asia koski yksinyrittäjän asemaa, missä keskeisessä roolissa on sosiaaliturvan parantaminen samalle tasolle palkansaajan kanssa.

– Lopuksi yrittäjät haluaisivat purkaa turhan sääntelyn. Osittain sääntelyä tulee EU:n taholta, mutta olemme myös itse rakentaneet omaa byrokratiaamme ja tuloksena on yliholhoavat lait. 

Munter muistutti, että turhalla sääntelyllä olemme saaneet aikaan Suomen, joka on kankea ja jäykkä eikä ollenkaan kiinnostava paikka yrittää.

– Haluamme ketterän ja joustavan Suomen.

Kilpailukykyä kohennettava

Rauman kauppakamarin puheenjohtaja Kari Pasanen korosti puolestaan koko Suomen kilpailukykyä.

– Johdonmukaisella teollisuuspolitiikalla syntyy yrityselämän ja teollisuuden tasapainoinen rakenne, Kari Pasanen mainitsi.

Hän huomautti, että energian hinta on yksi keskeisimmistä asioista puhuttaessa erityisesti vientiteollisuuden kilpailukyvystä.

Rauman kauppakamarin hallitusohjelmateemoissa ovat mukana myös liikenneasiat eli valtatie 8:n jatkokehittäminen sekä Rauman syväväylän lisärahoitus. 

– EU:n rikkidirektiivin vaikutus pitää myös voida jotenkin kompensoida.

Raumalaisittain tärkeää on Pasasen mukaan telakka- ja meriteollisuuden saaminen samalle viivalle muiden toimijoiden kanssa. 

– Valtio ei ole kohdellut Raumaa tasavertaisesti Turun kanssa.

Lääkkeet kilpailukyvyn säilymiseen

Vaalipaneeli alkoi keskustelulla Suomen kilpailukyvystä. Kristiina Salonen muistutti, että kehittyvät maat ovat nousseet kilpailemaan Suomen kanssa samoista markkinoista.

– Valtio voisi tukea vientiteollisuutta esimerkiksi huolehtimalla siitä, että infra- ja logistiikka-asiat ovat kunnossa.

Petri Salminen toivoi, että EU:n säädökset koskisivat tasapuolisesti kaikkia maita ja mainitsi esimerkkinä vuoden alussa voimaan tulleen laivojen rikkidirektiivin.

Pasi Mäenranta taas totesi, etteivät teollisuuden palkat kovinkaan paljoa vaikuta kilpailukykyyn.

– Rikkidirektiivi sitä vastoin vaikuttaa.

Matias Marttinen puhui työpaikkojen turvaamisen puolesta.

– 40 000 työpaikkaa uhkaa edelleen kaikota Suomesta.

Timo Kalli toivoi jonkinlaista yhteiskuntasopimusta, joka tähtäisi työn tuottavuuden parantamiseen.

– Työnantajan kustannukset palkata työntekijöitä ovat nyt liian suuret.

Mistä kasvua Suomeen?

Vaalipanelistit keskustelivat myös pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksista sekä siitä, mistä Suomeen löydettäisiin kasvua.

Timo Kalli luetteli kasvupotentiaalisia aloja kuten biotalous, lääketiede, puun käyttö sekä innovaatioyritykset.

Yleisökysymyksen johdosta eduskuntavaaliehdokkaat joutuivat pohtimaan myös yrittäjiin kohdistuvaa ”kiusantekoa”, jota aika ajoin ilmenee varsinkin virkamiesten taholta.

Matias Marttinen ehdotti oikeuselimiin käsittelytakuuta valitusasioissa, jotka saattavat jarruttaa yritysten investointeja pitkiäkin aikoja.

Hanna Munterin illan alussa esille ottamasta Viron veromallista riitti keskusteltavaa myöhemminkin paneelin aikana.

Enemmistö ehdokaspanelisteista toivoi selvitystä mallista, jossa vero maksetaan vasta, kun tuloa jaetaan omistajalle.