Kirkkopäättäjät: Kirkkoherran puheoikeus normaali käytäntö

Kirkkoherra Seppo Sattilaisen puheenpito Rauman seurakunnan kirkkovaltuustossa kesäkuussa oli tavanomaisen käytännön mukaista.

Tämä on kirkkoneuvoston vastaus Turun hallinto-oikeuteen jätettyihin hallintovalituksiin, joissa väitettiin kirkkoherraa esteelliseksi.

Lausunnot kiertävät vielä kirkkovaltuuston kautta. Sattilainen on jo antanut asiasta oman selvityksensä.

Kirkkoneuvoston mukaan kirkkoherran puheoikeus on tavanomainen käytäntö seurakunnan valtuustotyöskentelyssä. Lisäksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti valtuustoon voidaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

Lausunnossa huomautetaan myös, että kirkkoherra piti puheensa aivan eri pykälän kohdalla kuin mitä hallintovalitukset koskevat ja tuolloinkin puhe tapahtui ennen asian käsittelyyn ryhtymistä.

Lausunnossa todetaan, että seurakunnan varainhoitojupakan historiaa valottanut puhe oli luonteva asia myös siksi, että kokousyleisönä oli paljon varavaltuutettuja.