Kirkollisvero jätetään Raumalla rauhaan seitsemäksi vuodeksi

Rauman seurakunta valmistautuu tulevaisuuteen. Seurakunnan työryhmä on laatinut vuosille 2013–2020 strategian, joka asettaa pääpiirteet seurakunnan päätöksenteolle. Strategian mukaan seurakunta pyrkii lähentymään seurakunnan jäseniä ja pitämään samalla taloutensa vakaana tuleviin vuosiin. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Ahorinta ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mirja Vuoristo pitävät strategiaa poikkeuksellisen valmiina verrattuna moniin suurempiinkin seurakuntiin.

Rauman seurakunta linjaa strategiassaan, että kirkollisveroa ei nosteta ennen vuotta 2020. Mirja Vuoristo kertoo, että seurakunnan talous on hyvällä tasolla; yhteiskunnallisen tilanteen edellyttämiä uudistuksia voidaan tehdä maltillisesti ja hallitusti. Prosenttia ei muuteta edes tulevaisuudessa mahdollisten seurakuntaliitosten yhteydessä.

Lue lisää torstain Länsi-Suomesta