Kirkon pappisvirasta erotettu Martti Vaahtoranta pettyi mutta ei yllättynyt

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin erottamat pastorit lupaavat jatkaa työtään pappeina omissa tehtävissään  päätöksestä huolimatta.

– Minulta vietiin virka, mutta ei evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä. Vielä on vähän epäselvää, kohdellaanko minua kirkossa maallikkona vai toisen kirkkokunnan pastorina. Jatkan toki edelleen tehtävässäni luterilaisen Pyhän Marian seurakunnan pappina Raumalla. Siihen ratkaisulla ei ole vaikutusta mutta miten tuomiokapitulin päätös esimerkiksi toimitusten osalta vaikuttaa, vaatii vielä selvittelyä, tähdentää Martti Vaahtoranta päivä ennakoidun, mutta pahalta tuntuneen ratkaisun jälkeen.

Päätös ei tullut yllätyksenä.

Työt omassa noin 30 aktiivin seurakunnassa Raumalla jatkuvat. Käytännön merkitys pappeuden riistosta avautuu vasta myöhemmin.

Avioliittoon hänellä ei jatkossa ole oikeutta pareja vihkiä. Hän voi siunata heidän liittonsa, mutta virallinen avioliitto tulee solmia siviilivihkimisenä maistraatissa.

– Minun olisi helpompi hyväksyä pappisoikeuksieni riistäminen siinä kirkossa, jossa minut kastettiin ja konfirmoitiin ja jossa minut vihittiin papiksi ja jossa olen tähän päivään asti virkaani hoitanut, jos minua syytettäisiin harhaoppisuudesta, huonosta elämästä tai tehtävieni laiminlyömisestä, listaa Vaahtoranta. 

Hän sanoo kommentissaan Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan nettisivuilla, että hänen on mahdoton hyväksyä pappisoikeuksieni riistämistä sen tähden, että on pyrkinyt toteuttamaan pappisvalan lupauksia ja juuri sen tähden myös kieltäytynyt noudattamasta niitä määräyksiä ja sopeutumasta niihin muutoksiin kirkkomme opissa ja käytännöissä, joilla ei ole perustusta Jumalan sanassa eikä luterilaisessa tunnustuksessa, joihin olen valassani sitoutunut.

Tuomiokapitulin katsannon mukaan Vaahtoranta on kuitenkin toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja rikkonut pappisvalan ryhtymällä Suomen evankelisluterilaiseen lähtyshiippakuntaan kuuluvan Pyhän Marian seurakunnan pastoriksi, kuulumalla lähetyshiippakunnan pappiskollegioon, toimimalla lähetyshiippakunnan konsistorin jäsenenä ja alaisuudessa sekä Suomen lähetyshiippakunnan piispa Soramiehen kaitsennassa.