Kisarannassa voi taas uida

Rauman kaupungin vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja on 24.2.2016 antamallaan päätöksellä purkanut Kisarannan talviuintipaikan uimarannalle 12.2.2016 asetetun uimakiellon.

Uimakiellon syynä oli uimavedestä otetuissa vesinäytteissä todettu korkea suolistoperäisten bakteerien pitoisuus. Kisarannan talviuintipaikan uimarannalta 17.2. ja 22.2.2016 otetuissa näytteissä suolistoperäisten bakteerien pitoisuus oli selvästi alle sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asetettujen raja-arvojen. Näytteiden perusteella uimaveden laatu on korjaantunut.

Syy suolistoperäisten bakteerien korkealle pitoisuudelle uimavedessä ei ole selvinnyt.