Kitukrännin kaivuutyöt vaikuttavat Vanhan Rauman liikenteeseen

Kapean Kitukrännin kaivuutyöt tuovat maanantaina erityisjärjestelyjä Vanhan Rauman liikenteeseen. Suomen kapeimmaksi kaduksi kutsuttu kuja kaivetaan auki uuden sadevesiviemärin asentamisen vuoksi.

Kuninkaankatua käyttävät saavat alkuviikolla varautua siihen, että yksisuuntaista katua vastaan ajaa työmaa-ajoneuvoja Kitukrännin ja Itäkadun välisellä matkalla.

Pysäköinti tällä osuudella kielletään töiden ajaksi, ja Hauenguanon suunnasta tuleva liikenne ohjataan kulkemaan kadun oikeaa reunaa. Työmaa-ajoneuvot käyttävät kadun toista laitaa päästäkseen koukkaamaan Itäkadulle.

Ajosuunnan vastainen työmaaliikenne johtuu kaupungin katutoimen työpäällikön Sakari Huurinaisen mukaan juuri Kitukrännin kapeudesta. Kuorma-autot eivät mahdu noin kaksi- ja puolimetriselle kadulle.

Kaivuun yhteydessä syntyvät maamassat pitää ensin kuormata ja kuljettaa kadun Kuninkaankadun puoleisesta päästä ulos, jotta maat saadaan pantua viemärityön jälkeen takaisin kujalle Kauppakadun puoleisesta päästä.