Kodiksami memorial -tunnustuspalkinnot jaettiin Rauman Lapissa

Vuosittain myönnettävät Kodiksami memorial -tunnustuspalkinnot jaettiin Rauman Lapissa perinteiseen tapaan elokuussa. Kanaalin Risti -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa oli palkittavia yhteensä neljä henkilöä, kun tunnustuspalkintojen lisäksi jaettiin traditionaaliset Memorial-diplomit kahdelle partiolaiselle.

Kodiksami memorial -tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna Jouko Anttila Lapin Sukkalasta ja Tuula Seikkula Lapin Mäentaan kylästä. Keskeisenä myöntöperusteena oli saajien Kodiksamin seudulla tekemä laaja-alainen ja moniulotteinen työ paikallisen kulttuuriperinnön vaalimisen, kylätoiminnan sekä kylien välisen yhteistyön saralla.

Palkinnon myöntäjät luonnehtivat Jouko Anttilaa ja Tuula Seikkulaa ansiokkaiksi kylätoiminnan veteraaneiksi, jotka nauttivat suurta arvostusta kotiseudullaan.

Olennaista heidän toiminnassaan on ollut pitkäjänteinen, useiden vuosikymmenten mittainen pyyteetön sitoutuminen Lapin Ylisenpään kylien kulttuurisen omaleimaisuuden säilyttämisen sekä Kodiksamin seudun yleisen vetovoimaisuuden ylläpitämisen parissa tehtävään työhön.

Memorial-diplomien saajia olivat lappilaiset partiolaiset Jaakko Into ja Eetu Salolatva, jotka toimivat Kanaalin Risti -seremonian airueina.

Tiesitkö?

Kodiksami memorial -tunnustus on vuodesta 2013 alkaen vuosittain jaettava tunnustuspalkinto, jonka myöntää lappilainen Kodiksami memorial -yhdistys.

Satakuntalaista kulttuuriperintöä sekä viime sodissa kaatuneiden ja kentälle jääneiden sotilaiden muistoa vaaliva yhteisö ylläpitää kotiseudullaan muun muassa Kodiksami memorial -puistoa muistomerkkeineen sekä Galleria memorial -nimistä museoaittaa.

Edellä mainitun yhdistyksen ovat perustaneet talvi- ja jatkosodan taisteluissa vuosina 1939–1944 menehtyneiden kodiksamilaissotilaiden omaiset ja läheiset.