Koirien kiinnipitoajalla turvataan luonnoneläinten lisääntymisaika

Koirien kiinnipitoaika päättyy elokuun 19. päivä. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Koirien kiinnipitoaika alkoi maanantaina jatkuen elokuun 19. päivään asti.

Säädetyn kiinnipitoajan kunnioittaminen on tärkeää, jotta turvataan luonnoneläimien lisääntymisaika.

Suomen riistakeskus ja Sisä-Suomen poliisilaitos muistuttavat, että koiranomistajien tulee noudattaa säädettyä koirien kiinnipitoaikaa, sillä koirien irrallaan pitämisestä aiheutuu vuosittain ongelmia niin ihmisille kuin luonnon eläimille.

 Koiranomistajien onkin syytä perehtyä myös lemmikkiensä kiinnipitoa koskevaan lainsäädäntöön sekä muistaa, että metsästyslain 8. luvun pykälät koskevat myös seurakoiria.

Koirien kiinnipitämisestä säädetään metsästys- ja järjestyslaissa. Tiukimmin on rajoitettu lemmikkien irtipitämistä taajama-alueilla sekä yleiseen ulkoiluun käytetyillä paikoilla, kuten kuntopoluilla, uimarannoilla sekä lasten leikkipaikoilla.

Taajaman ulkopuolellakaan ei saa lemmikkiä pitää ilman lupaa irrallaan, vaan koiran irtilaskeminen vaatii aina maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvan.

Lisäksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä järjestyslain mukaan koira aina taajamassa kytkettynä. (Järjestyslaki 4 luku 14 §).

Koiran kiinnipitovelvoite ei koske:

1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3. tai 4. kohdassa tarkoitettuun tehtävään.

Kiinnipitovelvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen.

Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

Järjestyslain mukaisesta rikkomisesta taajamassa voidaan rangaista rikesakolla. Metsästyslain säännösten rikkominen on asianomistajarikos ja rikkomuksesta on mahdollista antaa sakkorangaistus.