Kokeile itse, kuinka ”helppoa” on talousveden valmistus

Kun hanaa vääntää, tulee putkesta Suomessa lähes poikkeuksetta kirkasta ja hyvälaatuista vettä. Mutta miten se onnistuu, ja mitkä asiat siihen vaikuttavat milläkin tavalla?

Vastaus löytyy Internetin ihmeellisestä maailmasta, ja vieläpä interaktiivisessa muodossa. Vesi-Instituutti WANDER on kehittänyt talousveden valmistusta käsittelevän internet-sivuston.

Vuorovaikutteisessa ja pelimäisessä sovelluksessa kuka tahansa voi kokeilla, millaisella tekniikalla erilaisesta raakavedestä saa aikaan vaatimukset täyttävää vettä.

Toisin kuin elävässä elämässä, pelissä voi valita käyttämänsä raakaveden laadun ja tyypin. Sen jälkeen suunnitellaan vesilaitosprosessi ja seurataan, täyttääkö lopputuote vaatimukset vai ei.

Vaikka kokonaisuus on suunnattu erityisesti korkeakoulujen vesihuolto-opetuksen tueksi, voi siihen uppoutua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Sovelluksen kehittelyssä ovat avustaneet Aalto-yliopiston vesihuollon opiskelijat, mutta kehitystyö jatkuu edelleen.

Vesiakatemiaa ovat rahoittaneet Maa- ja vesitekniikan tuki ry seka Prizztech Oy.


www.vesiakatemia.fi