Kokemäen seurakunnassa ylimääräinen piispantarkastus

Piispa Kaarlo Kalliala piti Kokemäen seurakunnassa ylimääräisen hallinnon ja talouden tarkastuksen 7. ja 10. kesäkuuta, tiedottaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Tarkastuksen tavoitteena oli tukea seurakuntaa toimintakulttuurin parantamisessa.

Kokemäen seurakunnassa suoritettiin edellinen piispantarkastus lokakuussa 2011. Silloin piispantarkastuksessa kiinnitettiin huomiota hallintoon, kiinteistöihin ja henkilöstön määrään.

Nyt tehty tarkastus osoitti, että seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa, henkilöstön määrä on riittävä ja seurakunnan toiminta hyvää ja asiallista.

Tarkastus osoitti myös, että Kokemäen seurakunnan ongelmat liittyvät hallinnon toimintakulttuuriin. Päätöksentekoa on vaikeuttanut epäluottamuksen ilmapiiri, ja ristiriidat ovat henkilöityneet. Erityisesti ristiriitaa ovat aiheuttaneet seurakunnan kiinteistöjä koskevien päätösten valmistelu ja toimeenpano.

Nyt pidetyssä tarkastuksessa kävi ilmi, että seurakunnan johtavat viranhaltijat ovat hoitaneet tehtävänsä asianmukaisesti.

Seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa eikä aloitteiden käsittelyä pyritä viivyttämään.

Toiseksi piispa kehottaa luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kiinnittämään huomiota avoimeen viestintään. Kolmanneksi seurakunnan on täydennettävä kiinteistöstrategiaansa.

Seurakunnan tulee puolen vuoden kuluessa toimittaa tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa on tarkastuksessa annetun palautteen johdosta ryhdytty.