Kokemäenjoen nikkelipäästön korjausprosessi etenee

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelituotannossa kesällä 2014 tapahtuneen Kokemäenjoen päästön tutkinta etenee.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt ympäristövahingon korjaamiseen tähtäävän prosessin, jonka tavoitteena on palauttaa päästöä edeltänyt perustila. Käynnissä on myös kalataloudellisia selvityksiä ja poliisitutkinta.

Helmikuun lopussa ELY-keskus sai Norilsk Nickel Harjavallalta suunnitelman luonto- ja vesistövahinkojen korjaamiseksi. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laatimaan raporttiin perustuvassa suunnitelmassa ensisijaiseksi korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään luontaista palautumista.

ELY-keskus päättää korjaavista toimenpiteistä kuultuaan asianosaisia ja asiantuntijoita.

Kokemäenjokeen päätyi edelliskesänä noin 66 tonnia nikkeliä, 1,3 tonnia kobolttia ja pienempiä määriä muita haitta-aineita. Päästö aiheutti laajoja simpukkakuolemia ja muita vaikutuksia Kokemäenjoen veden ja sedimentin laatuun.