Kokemäenjoen nikkelipäästön ympäristövaikutuksia seurataan

Kokemäenjoen nikkelipäästön vaikutuksia seurataan nyt tarkasti. 

Tutkittavina ovat veden nikkelin ja muiden raskasmetallien pitoisuudet joessa ja merialueella, kalaston, simpukoiden ja rapujen tilanne, nikkelin mahdollinen kertyminen kaloihin, pohjaeläimistön tila ja metallien kertyminen sedimenttiin.

ELY-keskus jatkaa myös omia selvityksiään ainakin vesinäytteiden ja simpukoiden osalta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus neuvotteli tiistaina  Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n edustajan kanssa päästön jatkoseurannasta.

Neuvottelussa oli mukana edustaja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä, joka toimii seurannan käytännön koordinoijana.