Kokemäenjoen vettä voi käyttää kasteluvetenä

Viranomaisten mukaan Kokemäenjoen vettä voi käyttää normaalisti kasteluvetenä viljelyksillä. Korkeimmat nikkelipitoisuudet esiintyivät jokivedessä vain niin lyhyen aikaa, että pitoisuushuippujenkaan aikana kasteltujen elintarvikkeiden syöntiä ei ole syytä välttää.

Porin seudun terveysvalvontaan sekä muille Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön vaikutuksia arvioiville viranomaisille tulee edelleen runsaasti kysymyksiä jokiveden käytöstä kasteluun sekä jokivedellä kasteltujen elintarvikkeiden, kuten marjojen, vihannesten ja perunan käytön turvallisuudesta.

Nikkelille tai koboltille ei ole lainsäädännössä enimmäismäärärajaa elintarvikkeille. Kasteluvettä säädellään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, mutta siinäkään ei ole raja-arvoa kyseisille aineille.

Viimeisimmät mittaukset osoittavat nikkelipitoisuuksien laskeneen jokivedessä jo tasolle 1.6–13 mikrogrammaa / litra.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) talousveden laatuvaatimuksia koskevan asetuksen mukaan juomaveden ja ruuan valmistukseen käytettävän veden nikkelin pitoisuus saa olla enintään 20 mikrogrammaa / litra. Maailman terveysjärjestö WHO käyttää talousvedelle korkeampaa raja-arvoa 70 mikrogrammaa / litra.