Kokemäenjoesta pyydettyä kalaa saa taas syödä


Porin kaupungin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi kertoo, että Porin ympäristövirasto purkaa viime torstaina antamansa suosituksen, jolla kehotettiin välttämään Kokemäenjoen alajuoksulta pyydettyjen kalojen käyttöä ravintona.

Viime perjantaina Porin Pihlavanlahdelta, Kolpan selältä, Eteläselältä, Reposaaren länsipuolelta sekä Lampaluodon ja Anttooran vesialueilta pyydetyistä kaloista otetut analyysitestit ovat valmistuneet, ja niiden perusteella Kokemäenjoesta ja Porin edustan merialueelta pyydettyä kalaa voidaan käyttää ravintona kuten ennen nikkelivuotoa.

Testeistä ei yhtä lahnanäytettä lukuun ottamatta löydetty laboratorion määritysrajan yrittävää määrää nikkeli-, koboltti tai kadmiumpitoisuuksia.

Kalojen haitta-ainepitoisuuksien seuranta jatkuu edelleen.