Koko Satakunta on nyt koronan kiihtymisvaiheessa: maskisuositus kiristyy, kokoontumisrajoituksia asetettu, joukkueurheilu ja kontaktilajit oman alueen sisällä

Koko Satakunta luokitellaan nyt koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen kuuluvaksi. Aiemmin kiihtymisvaiheessa olivat Rauma ja Pori. Tilannearvion teki torstaina Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä.

Satasairalan verkkosivujen tiedotteen mukaan Rauma olisi ilmaantuvuusluvun mukaan jo lähellä seuraavaa astetta eli leviämisvaihetta, mutta tartunnat ovat olleet hyvin jäljitettävissä ja tartunnan lähde tiedetään 86 prosentissa tapauksista.

Rauman ilmaantuvuuslukua nostaa kaksi perhepiirissä ja ystävien kesken levinnyttä tartuntaketjua. Positiivisten näytteiden osuus koko Satakunnassa on matala 0,6 % ja näytteiden oton aktiivisuus on hyvä. 

Verkkosivulla kerrotaan myös uusista kiristyneistä suosituksista.

Maskisuositus kiristyy

Alueellista maskisuositusta kiristetään. Alueellinen työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakuntaan THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen mukaisesti. Suositus laajennetaan koskemaan myös toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita (lukiot, ammattioppilaitokset), sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.

Niissä oppilaitoksissa, joissa yläkoulu on toisen asteen oppilaitoksen yhteydessä, suositus koskee myös yläkoulun oppilaita. Varhaiskasvatuksessa maskin voi korvata visiirillä. Suositus tulee voimaan maanantaina 30.11.2020.

Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin kehotetaan välttämään.

Kokoontumisrajoituksia

Yksityistilaisuuksien kokoontomisrajoituksia kiristetään. Suositellaan, että yli 20 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi eikä niihin osallistuttaisi. Suositus koskee myös ylioppilasjuhilia ja pikkujouluja.

Oppilaitosten järjestämät ylioppilasjuhlat tulee järjestää turvavälit ja hygieniaohjeet huomioiden, osallistujat on hyvä rajata ylioppilaisiin, henkilökuntaan ja esiintyjiin. Maskisuositus on voimassa myös ylioppilasjuhlissa

Leviämisvaiheen alueilta saapuvien vieraiden kutsumisessa tulee käyttää harkintaa. 

Samoin suositellaan, että työyhteisöjen tilaisuuksien järjestämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa ja pyrkiä rajaamaan sisätiloissa pidettäviin tilaisuuksiin työyhteisöjen henkilöitä enintään viisi samaan tilaisuuteen. Myös yksityisisä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu.

Ei pelejä naapurialueilla

Harrastustoiminnassa suositellaan joukkueurheilun ja kontaktilajien kilpailutoiminnan rajaamista vain omalle alueelle. Rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajouk-kuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Muistutetaan, että harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä(Kuuntele)(Kuuntele).

Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Etätyösuositus

Valtioneuvosto suosittelee, että julkisen sektorin työtekijät työskentelisivät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Valtioneuvosto suosittelee vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

Etätyötä suositellaan myös Satakunnassa lisättäväksi valtioneuvoston ohjeiston mukaisesti.

Juttua muokattu kello 20.51: poistettu ammattikorkeakoulu asiayhteydestä, joka koskee toisen asteen oppilaitoksia.

Lisää aiheesta

Kaupunginjohtaja Luukkonen peräänkuuluttaa vastuullisuutta koronatoimiin: "Nyt meidän pitää tehdä ryhtiliike"

Vain tilaajille KOLUMNI: Satakunnan linjaaminen kiihtymisalueeksi yllätti – etukenoinen päätös petaa turvallisempaa joulua, kun virtuaalikippistelyjen uutuudenhuuma on jo laantunut