Kokoomus: Eduskunnan enemmistö kannattaa maksuaikojen rajaamisaloitetta

Yli puolet kansanedustajista on allekirjoittanut kokoomuksen kansanedustajien Outi Mäkelän ja Arto Satosen lakialoitteen, jolla yli 30 päivän maksuajoista yritysten välisessä kaupassa luovutaan.

Lakialoitteessa ehdotetaan Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain pykälien muuttamista niin, että mahdollisuus poiketa 30 päivän enimmäismaksuajasta poistuu.

Tällä hetkellä laissa määritellään lisäksi hieman eri tavalla ehdot poikkeuksille riippuen velallisen statuksesta.

Aloitteen taustalla on pk-yritysten vaikeutunut tilanne. 44 prosenttia yrityksistä on joutunut hyväksymään yli 30 päivän, kolmannes jopa yli 60 päivän maksuaikoja.

- Vaikka lain nykyisin mahdollistama pidempi 60 päivän maksuaika on velallisen suostumuksesta riippuvainen, ovat pk-yritykset tosiallisesti suuryritysten armoilla. Vaihtoehtona on usein joko pidemmän maksuajan hyväksyminen tai kaupan menettäminen, edustajat perustelevat.