Kokoomusnuoret suitsisivat ammattivalittajia maksulla

Satakunnan kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Marttinen ja Pohjanmaan Visa Kananoja esittävät käsittelymaksun asettamista kaava-ja rakennushankkeiden valituksille. Jos valitus menee läpi, myös maksu palautettaisiin.

Maksu on nuorten mielestä tehokkain keino estää lähes kiusaksi asti äitynyt hallintovalittaminen, joka on kuormittanut hallinto-oikeuksia. Käsittelyajat ovat jutturuuhkista johtuen kasvaneet sietämättömiksi. Tämä pidentää myös asiallisten valitusten käsittelyaikoja ja vaarantaa kansalaisten perusoikeuksien toteutumista perusteltujen hallintovalitusten käsittelyssä.

– Jatkuvat valitukset ovat viivästyttäneet esimerkiksi Rauman sataman laajentumissuunnitelmia jo vuosikausia, ja sama suunta jatkunee vielä pitkään. Hallintovalitukset ovat aiheuttaneet merkittävää haittaa sataman ja etenkin sen asiakasyritysten toimintaedellytyksille, toteaa Matias Marttinen.

Vahva huoli ammattivalittajien aiheuttamasta haitasta elinkeinoelämän kehittymiselle nousi esiin myös 27.2. julkaistussa Kauppakamarien yritysjohtajakyselyssä. Aiheettomat valitukset voivat pahimmillaan viivästyttää alueellisesti elintärkeitä hankkeita vuosilla tai jopa lopettaa ne kokonaan.