Kokoomusvaikuttajat: Kuntien palvelujen yksikköhinnat näkyviin

Satakunnan kuntien Kokoomuksen valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät, että jokaisessa kunnassa ryhdytään pikaisesti toimenpiteisiin sotepalvelujen yksikköhintojen laskemiseksi.

Taustalla on tulevien viiden sotealueen mahdollisuus kilpailuttaa palveluiden tarjoajat.

Kilpailutuksessa epärealistinen yksikköhinta saattaa olla syynä tarjouksen hylkäämiseen. Kuntien oman palvelutarjonnan jatkuvuuden kannalta kilpailukyvyn säilyminen takaa julkisten palvelujen säilymisen ja antaa vertailupohjaa yksityiselle palvelutuotannolle. Kuntien on pystyttävä kertomaan yksikköhinnat sekä niiden laskentatapa. Yksikköhintojen laskennassa tulee ottaa huomioon hallinnollisten kulujen lisäksi investoinnit ja poistot, muistuttavat valtuustoryhmien puheenjohtajat tiedotteessaan.

Satakunnan Kokoomuksen piiri antoi asiasta julkilausuman kevätkokouksessaan ja siitä on tehty myös puoluekokousaloite ensi viikon puoluekokoukseen.