Kolme ilveslupaa jäi käyttämättä Satakunnassa

Ilveksen pyyntikausi päättyi Riistakeskus Satakunnan alueella lukemaan 27. Kissapetoja kaadettiin siis kolme vähemmän kuin 30 eläimen kannanhoidollinen poikkeuslupakiintiö olisi sallinut.

Lupien määrä oli huomattavasti aiempaa suurempi. Taustalla on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanta-arvio, jonka mukaan aikuisten ilvesten määräksi laskettiin ennen pyyntiä 180-195 yksilöä.

Poikkeusluvat kohdennettiin havaintojen perusteella todetuille ilveskannan tihentymäalueille sekä asutuksen tuntumassa liikkuviin ilveksiin.