Kolmekymppiä vuodessa pelastustoimen palveluista

Keskiverto palkansaaja maksaa pelastustoimen palveluista veroina keskimäärin 31 euroa 20 senttiä vuodessa. Suomen kansalainen maksaa tuloveroistaan julkisia turvallisuuspalveluja 565 euroa vuosittain.

Lähes puolet summasta kohdistuu liikenteen palveluihin, noin kolmannes puolustukseen ja loppu viidennes jaetaan poliisin, pelastustoimen, rajavartiolaitoksen sekä tullin palveluiden kesken.

Nämä tiedot ilmenevät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuoreesta tutkimuksesta.

Turvallisuus aiheuttaa ihmisille kustannuksia julkisten turvallisuuspalveluiden ohella muillakin tavoilla. Ihmiset hankkivat turvallisuutta edistäviä tuotteita ja palveluita oman riskikartoituksensa perusteella.

Myös lainsäädäntö asettaa vaatimuksia kotitalouksille ja yhteisöille hankkia tiettyjä turvallisuusvälineitä kuten palovaroittimia. Lisäksi vakuutusyhtiöt edellyttävät tietyntasoista varautumista ehtona korvausten maksamiselle.