Kolmoskone hiljenee tänään pysyvästi UPM:llä

UPM:n Rauman-tehtaan paperikone 3 pysähtyy tänään puolen päivän aikaan pysyvästi. Yhtiö ilmoitti tammikuussa kolmoskoneen alustavista pysäytyssuunnitelmista, jotka muuttuivat lopullisiksi huhtikuussa YT-neuvottelujen päätyttyä.

Sulkemisen seurauksena Rauman-tehtaan henkilöstömäärä vähenee 87 henkilöllä. Välillisenä vaikutuksena menetetään useita satoja työpaikkoja alihankinnassa ja raaka-ainehankinnassa.

- Tämä päivä on surun päivä tehtaan koko henkilöstölle. Haluan toistaa kiitokseni Rauman paperikone 3:lla, kuumahiertämö 1:llä ja muualla tehtaalla tehdystä työstä kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä työ ei kuitenkaan riittänyt nykyisessä markkinatilanteessa, sanoo UPM Rauman tehtaanjohtaja Kari Pasanen.

Konelinjojen sulkemiset ja henkilöstövähennykset ovat seurausta UPM:n tarpeesta vähentää Euroopan painopaperikapasiteettia pysyvästi 580 000 tonnilla.