Komi perää hoitotahdon ilmaisuun selkeyttä

Kansanedustaja Katri Komi (kesk.) on kysynyt peruspalveluministeri Susanna Huoviselta (sd.), onko hallituksessa aikeita edistää potilaan itsemääräämisoikeutta esimerkiksi perustamalla valtakunnallinen hoitotahtorekisteri.

Komin mukaan nykyään kukaan tai mikään ei takaa, että kirjallinen hoitotahto tulee hoitavan lääkärin tietoon.

– Vakavan ja ennusteeltaan toivottoman sairauden tai tapaturman johdosta hoidettavana olevien henkilöiden kohdalla törmätään epäkohtiin jatkuvasti. Vaikeita tilanteita syntyy etenkin, jos potilas on tajuton. Myös omaisten mielipiteet vaikuttavat hoitohenkilökunnan ratkaisuihin.

Huovinen kertoi, tilanteen parantamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

– Osana Kanta-palveluja toteutetaan potilaan tiedonhallintapalvelu, johon tullaan kokoamaan potilaan hoidon kannalta keskeiset tiedot.

– Jokainen voi tallentaa palveluun omat hoitoaan ja elinluovutuksia koskevat tahdonilmaisunsa omalta tietokoneeltaan Omakanta-palvelun kautta. Sen kautta voi myös tarkastella ja muuttaa aiemmin tehtyjä tahdonilmaisuja. Hoitotahdon ja elinluovutustahdon voi tehdä myös kirjallisesti, jolloin Kanta-palveluihin liittynyt terveydenhuollon toimintayksikkö voi tallentaa sen henkilön pyynnöstä potilaan tiedonhallintapalveluun.

Komi toivoisi valmiiksi strukturoitua hoitotahtolomaketta.