Komission raportti ei tuo esille uutta

Teollisuuden Voima (TVO) toppuuttelee Olkiluodon ydinvoimalaa koskevaa riskiuutisointia. Yhtiö korostaa, että EU:n ydinvoimaloita koskevissa stressitesteissä ei havaittu Olkiluodossa aiemmin tunnistamattomia tai vakavia turvallisuuspuutteita.   Voimaloiden jäähdyttäminen perustuu häiriötilanteissakin sähköön. Sen saatavuutta on parannettu useaan kertaan, ja sähköä voidaan syöttää eri suunnista niin voimala-alueen sisällä kuin sen ulkopuoleltakin.   -  Stressitestien loppuraportissa Olkiluodon voimalaitos sai kiitosta monikertaisista sähkönsyötön varajärjestelmistä sekä vakavien onnettomuuksien hallintajärjestelmästä, jollaisen turvin esimerkiksi Fukushimassa olisi voitu estää suuren päästön syntyminen, yhtiö toteaa www-sivuillaan.   Lisäksi laitoksilla on työn alla järjestelmien kehittäminen siten, että reaktoreihin saadaan jäähdytysvettä myös ilman sähköä. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi dieselkäyttöisiä vesipumppuja.   - Tällä järjestelmällä parannetaan entisestään laitosyksiköiden selviytymistä erittäin epätodennäköisestä tilanteesta, joissa kaikki ulkoiset ja sisäiset sähkölähteet ja sähkönjakelujärjestelmät menetettäisiin samanaikaisesti.   Kysymyksiä ja vastauksia Olkiluodon ydinvoimalan turvallisuudesta sekä sitä koskevasta selvityksestä Teollisuuden Voiman www-sivuilla.
  Lue myös oheiset, vuosi sitten julkaistut jutut, joissa Säteilyturvakeskus kommentoi Olkiluodon poikkeustilanteiden jäähdytystä Fukushiman jälkipuinnin ja kansallisten stressitestien laadinnan yhteydessä.