Kompostikiusaajatkuriin suojaetäisyydellä

Hyvin hoidettu omakotitalon komposti tuoksahtaa aina jonkin verran. Mutta huonosti hoidettuna se voi olla lähinaapureille todellinen hajuhaitta.

Pahimmillaan kompostia voidaan käyttää jopa naapurin tahalliseen kiusaamiseen. Tällaisia tapauksia tai epäilyjä on tullut vastaan, kun Rauman ympäristöviranomaiset ovat joutuneet selvittelemään komposteihin liittyviä kiistoja.

Rauman jätehuoltomääräyksiä ollaan parhaillaan päivittämässä. Rauman ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen ehdottaa, että kompostorien sijoittelua rajoitettaisiin selkeästi jätehuoltomääräyksissä. Sillä määrättäisiin kompostorin ja naapurin asuinrakennuksen tai oleskelupihan välinen minimietäisyys.

– Tavoitteena on täsmentää jätehuoltomääräyksissä pelisääntöjä riitatapauksia varten.

Hyvärinen ehdottaa myös, että minimietäisyydestä saisi poiketa naapurin suostumuksella.