Konttivirta taas ennätysmäinen Rauman satamassa

Vuosi 2014 oli jälleen ennätysvuosi Rauman sataman konttikuljetuksissa. Uusi ennätys on 278 000 konttiyksikköä, mikä merkitsee 7,4 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Edellisvuoden ennätys tuli lyödyksi noin 19 000 konttiyksiköllä.

Rauman sataman kokonaisliikenne jäi kuitenkin viime vuonna jälkeen 5,3 prosentin verran vuoteen 2013 verrattuna. Viime vuonna Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,52 miljoonaa tonnia. Tavaralajeista eniten vähenivät sellun ja paperin vientikuljetukset sekä raakapuun ja kaoliinin tuonti. Viljan ja sahatavaran vienti sekä sellun ja nesteiden tuonti olivat sen sijaan kasvussa.

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtajan Hannu Asumalahden mukaan satamaliikenne sujui Raumalla varsin mukavasti loppukesään asti, mutta yleisen taloudellisen tilanteen nopea synkkeneminen syksyllä heijastui myös tavarakuljetuksiin.

- Paperiteollisuudesta tulleet huonot uutiset vaikuttavat jatkossa satamaliikenteen kehitykseen, toteaa Asumalahti.