Korkeakouluihin tulee yhteinen haku syksyllä

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan jatkossa korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina asiaa koskevan asetuksen.

Ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistetään yhdeksi korkeakoulujen valtakunnalliseksi hakujärjestelmäksi.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät jatkossakin opiskelijavalintapäätökset ja päättävät itsenäisesti opiskelijavalinnan perusteista.

Hakija kirjaa yhteishaussa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valitsemansa hakukohteet etusijajärjestykseen. Yhteishaussa voi valita enintään kuusi hakukohdetta.

Asetus tulee voimaan 1.8.2014. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran syksyn yhteishaussa valittaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.