Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pro Petäjäksen valituksen

Pro Petäjäs ry:n ja 41 kaupunkilaisen tekemä valitus Turun hallinto-oikeuden vuonna 2013 antamasta päätöksestä on hylätty Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitus koskee töiden ajoittamista Ulko-Petäjäksessä.

Sataman johtokunta ei ole oikeuden mukaan menetellyt virheellisesti päättäessään taloussuunnitelmassa kokonaisinvestointien kohdistamisesta tuleville talousarviovuosille.

Korkein hallinto-oikeus piti ennallaan hallinto-oikeuden aiemmin tekemän ratkaisun, jolla yhdistyksen ja kaupunkilaisten valitus osin hylättiin ja osin jätettiin kokonaan tutkimatta.

Valitus juontaa vuoteen 2012, jolloin Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksyessään talousarvion vahvisti myös seuraavien vuosien taloussuunnitelman.

Siinä satamaliikelaitoksen investointeihin sisältyy Ulko-Petäjäksen kenttä- ja täyttötöihin ensimmäisenä vuonna 8 miljoonan euron, vuoden 2014 taloussuunnitelmassa 3 miljoonan euron ja vuoden 2015 taloussuunnitelmassa 1 miljoonan euron määräraha.

Kaupunginvaltuusto oli jo marraskuussa 2009 hyväksynyt satamainvestointien kokonaiskustannuksiksi 12 miljoonaa euroa.

Johtokunnan ratkaisusta tehtiin välittömästi oikaisuvaatimus, jonka johtokunta hylkäsi.

Turun hallinto-oikeudelta vaadittu johtokunnan päätöksen täytäntöönpanon kielto hylättiin ja valitus siltä osin kuin se koskee vuosien 2014–2015 taloussuunnitelmaa jätettiin tutkimatta.