Korkein hallinto-oikeus: Rauman kauppakeskuksen saa rakentaa, ei uhkaa Vanhaa Raumaa

Korkein hallinto-oikeus suoritti Raumalla katselmuksen ennen päätöstään. Myös hallinto-oikeus tutustui tilanteeseen paikan päällä.

Korkein hallinto-oikeus antoi odotetun päätöksensä Rauman kauppakeskuksen asemakaavamuutoksesta. KHO ei nähnyt aihetta muuttaa hallinto-oikeuden ratkaisua ja hylkäsi valitukset.

Kauppakeskuksen rakentamiselle ei näin ole estettä.

Asian ratkaisivat presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio. Asian esittelijänä toimi Satu Sundberg.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen lokakuussa 2016. Valtuuston päätöksestä valittivat Museovirasto, Jukka Koivula ja Vanha Rauma Yhdistys ry. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valitukset marraskuussa 2017. Valitukset uusittiin, ja vuoden käsittelyn jälkeen hylättiin jälleen lokakuussa 2018.

Enää ei voi valittaa.

Yksi lukuisista hahmotelmista. Kauppakeskuksen koko tiedetään, mutta julkisivun materiaalit ja väritys ovat vielä auki.

Näin KHO perusteli päätöstään:

Kaavamääräykset ja kaavamuutoksen yhteydessä hyväksytyt sitovat rakentamistapamääräykset huomioon ottaen kaavamuutos ei katselmuksella suoritettujen havaintojen perusteella ennalta arvioiden heikennä Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä asemakaavalle säädettyjen sisältövaatimusten vastaisesti.

Asemakaavassa on otettu huomioon maailmanperintökohteen suojavyöhykettä koskeva yleiskaavamääräys Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaalimisesta. Asemakaavamuutos on muun ohella kaupallisten palveluiden osalta perustunut riittäviin selvityksiin. Tämän vuoksi kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa rajoissa hyväksyä Kanalin asemakaavan nyt kysymyksessä olevan sisältöisenä.

Edellä lausutuilla perusteilla ja kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Päätös kokonaisuudessaan täällä:

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1540802947150.html

Lisää aiheesta

Rauman Yrittäjät: Kaikkein suurin asia on turhauttavan odotuksen päättyminen

Ganal Kehityksen Pölönen: Kauppakeskuksen valmisteluun menee ainakin puoli vuotta