Korona-ajan mökkibuumi teki piikin rantojen ruoppaustilastoon – 2021 oli ennätysvuosi

Vaikka koneellinen ruoppaus olisi vähäistä ja tapahtuisi vain omassa rannassa, on siitä aina tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaisille. Urakoitsijan mukaan korona-ajan tilastopiikki ei näkynyt yhtä suoraan työmäärissä, sillä osa suunnitelmista oli suurisuuntaisempia kuin luonnolle aiheuttuvien haittojen vuoksi oli mahdollista toteuttaa.
Vaikka koneellinen ruoppaus olisi vähäistä ja tapahtuisi vain omassa rannassa, on siitä aina tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaisille. Urakoitsijan mukaan korona-ajan tilastopiikki ei näkynyt yhtä suoraan työmäärissä, sillä osa suunnitelmista oli suurisuuntaisempia kuin luonnolle aiheuttuvien haittojen vuoksi oli mahdollista toteuttaa. Kuva: Astomaa Oy

Koronapandemia näyttää lisänneen mökkirantojen ruoppauksia Rauman seudulla.