Koronavirus näkyy myös Winnovan arjessa – koulutusyhtiö käynnistää 25–30 henkilöä koskevat yt-neuvottelut

Toisen asteen ammatillista koulutusta järjestävä Länsirannikon Koulutus Oy Winnova käynnistää koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien johdosta yt-menettelyn.

Yt-menettely koskee Winnovan tiedotteen mukaan noin 25–30 työntekijää. Neuvottelut saattavat johtaa koko- tai osa-aikaisiin lomautuksiin. Suomen hallituksen asettamien rajoitustoimien takia ammatillisessakin koulutuksessa on siirrytty etäopetukseen.

– Opettajat ja muu henkilöstö ovat joustaneet kiitettävästi ja ottaneet käyttöön uusia sähköisiä työvälineitä ja -tapoja. Pandemia on kuitenkin vähentänyt osittain voimakkaastikin tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön työmäärää. Poikkeusjärjestelyjen jatkuessa etäopetus tulee todennäköisesti kestämään koko meneillään olevan lukukauden ajan. Kaikille työntekijöille ei näin ollen enää välttämättä kyetä tarjoamaan korvaavaa työtä, toteaa Winnovan toimitusjohtaja Lasse Schultz tiedotteessa.

Schultz muistuttaa, että Winnovassa onnistuttiin välttämään laajamittaiset yt-neuvottelut, eikä irtisanomisia ole tulossa. Kenenkään palkanmaksua ei myös ole tarvetta keskeyttää.

– Kiitos pitkäjänteisten yhtiön taloutta tukevien toimenpiteiden voimme välttää laajamittaiset lomautus- tai irtisanomismenettelyt ja näin varmistaa koulutuksen laadun edelleen kehittämisen. Emme halunneet lähteä soveltamaan työsopimuslain sallimaa palkanmaksun keskeyttämistä poikkeustilanteessa vaan valitsimme henkilöstöä osallistavan neuvottelumenettelyn, Schultz toteaa.