Korven kyläläisiä patistetaan liittymään viemäriin

Hinnerjoen keskustan kohdalla Laitilantien pohjoispuolella sekä Korven kylässä sijaitsee muutama kymmenen kiinteistöä, jotka eivät ole liittyneet Euran kunnan vesihuoltolaitoksen tai Korven vesiosuuskunnan vesijohtoon tai viemäriin verkostojen toiminta-alueella.

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta päättikin tehostaa valvontaa ja viimekädessä määrätä kiinteistöt liittymään viemäriverkostoon.

Alkuun lautakunta aikoo lähteä pehmein keinoin. Kiinteistön omistajille lähetetään liittymisvelvollisuutta tähdentävä kirje, jossa myös vapautusperusteet luotellaan.

Ne kiinteistöt, jotka eivät ole hakeneet vapautusta eivätkä ole lain nojalla vapautettuja liittymisvelvollisuudesta, ympäristölautakunta määrää liittämään kiinteistönsä vesihuoltolaitoksen tai osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon.