Kotipalvelun aterioidenulkoistamisaikeetsuututtavat

Rauman aikeet ulkoistaa kotihoidon ateriapalvelut on saanut Julkisten ja hyvinvointialojen liiton Rauman-yhdistykseltä kritiikkiä.

Rauman JHL ry:n jättämässä oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kaupunginhallitus kumoaa päätöksensä, koska yhteistoimintalakia ei ole kaikilta osin noudatettu.

Rauman JHL ry pyytää kaupunginhallitusta käsittelemään uudestaan kotipalveluaterioiden ulkoistamisperusteita. Yhdistyksen oikaisuvaatimuksen mukaan kaupungin henkilöstö on jätetty kehittämissuunnitelmien ulkopuolelle.