Kotisairaala hoitaa potilasta yksilöllisesti herkällä korvalla

Rauman kotisairaala täyttää 1. kesäkuuta 10 vuotta. Pauliina Eskola (vas), Anne Rantalainen, Sabine Kiiski, Rami Virtanen ja Elina Hannula iloitsevat kotisairaalan kehittymisestä Raumalla. Kuva: Anu Elo


Rauman kotisairaala täyttää kesäkuussa jo 10 vuotta. Kotisairaala hoitaa pääasiassa aikuisia ihmisiä, mutta tarvittaessa myös lapsipotilaita, joilla on lääkärin toteama lääketieteellinen hoidon tarve.

– Ihan pelkkä halu ei siis palvelun saamiseksi kotiin riitä. Lähetteen lisäksi potilaan kunto tulee olla sellainen, että hän pärjää ja kykenee olemaan kotona, selvittää osastonhoitoja Anne Rantalainen.

Kotisairaalassa hoidetaan muun muassa infektio- ja saattohoito- ja palliatiivisia potilaita. Hoito kotona on potilaan sairauden ja oireiden seurantaa sekä hoitoa erilaisin lääketieteen ja hoitotyön keinoin.

– Käymme antamassa esimerkiksi suonensisäisiä antibiootti-, nestehoitoja sekä tekemässä vaativia haavahoitoja. Teemme katetrointeja ja otamme verinäytteitä. Teemme niitä asioita, joita henkilölle tehtäisiin sairaalassa, lisää sairaanhoitaja Elina Hannula.

Mobiilihoitaja -malli vakinaiseen käyttöön

Kotisairaalan henkilöstö- ja potilasmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Potilaiden määrä vaihtelee, mutta tällä hetkellä noin 40 potilasta hoitaa yhdeksän sairaanhoitajaa ja kaksi lääkäriä.
Kotisairaalan henkilökunta suunnittelee ja toteuttavat potilaan hoidon aina yksilöllisesti. Myös omaiset otetaan suunnitteluun mukaan.

– Usein potilas tarvitsee tuekseen ja avukseen omaisensa selvitäkseen päivittäisistä toimista kotisairaalahoidon aikana. Kotisairaalan henkilökunnan tehtävänä on olla myös omaisten tukena, sanoo Rantalainen.

Tarvittaessa potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen voi osallistua myös fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä tai sairaalasielunhoitaja.

Sairaanhoitaja Rami Virtanen on ollut töissä kotisairaalassa koko sen historian ajan.

– Suurin muutos on tapahtunut siinä, että nykyään saamme entistä enemmän hälytyksiä akuuttikäynneille muihin hoitolaitoksiin ja palveluyksiköihin.

Kyseessä on niin sanottu mobiilihoitaja -malli.

Mobiilihoitaja -pilotointi otettiin Raumalla käyttöön vuonna 2016. Kokeilu tuotti hyviä tuloksia ja nyt toimintamalli on vakinaistettu.

– Haluamme välttää sitä, että vanhukset joutuisivat lähtemään päivystykseen. Mobiilihoitajan avulla olemme saaneet karsittua vanhusten päivystyskäyntejä tehokkaasti. Nyt vain alle neljännes mobiilikäynneistä johtaa asiakkaan lähettämiseen päivystykseen, kertoo Rantalainen.

Samat lääkärit ja hoitajat

Raumalla on haluttu satsata erityisesti palliatiivisessa ja saattohoidossa olevien potilaiden hoitoon. Viimeisimpänä toimenpiteenä palliatiivisen poliklinikan toiminta liitettiin osaksi kotisairaalaa.

– Voimme nyt tehdä entistäkin kiinteämmin yhteistyötä. Esimerkiksi potilaan siirtyminen palliatiivisesta hoidosta kotisairaalan puolelle sujuu nyt joustavammin. Potilasta hoitaa myös sama lääkäri ja hoitajat niin täällä sairaalassa osastolla kuin kotona tai poliklinikalla, selvittää lääkäri Sabine Kiiski.

Monelle saattohoitopotilaalle tulee edelleen yllätyksenä tieto siitä, ettei hänen tarvitse tulla sairaalaan kuolemaan. Hän voi halutessaan olla loppuun saakka omassa kodissaan.

– Jos potilaalla on toive siitä, että saa olla kotona, pyrimme tekemään kaikkemme sen eteen. Tarjoamme hänelle myös sairaalan turvaa eli jos olo vaatii sairaalahoitoa, pääsee hän siirtymään sinne sujuvasti.

Raskas mutta antoisa työ

Myös monet omaiset pelkäävät, että kuolema ei voi sujua parhaalla mahdollisella tavalla kotioloissa. Tämä luulo on kuitenkin hyvin usein väärä.

– Yleensä sairauden aiheuttamat oireet saadaan hyvin hallintaan ja itse kuolema tapahtuu levollisesti, ilman suurta dramatiikkaa, vakuuttaa Kiiski.

Työ kotisairaalassa on välillä niin fyysisesti kuin henkisestikin raskasta.

– Henkisesti raskainta on nähdä se omaisten tuska. Toisaalta työn antoisinta puolta on, kun pystyy mahdollistamaan ihmiselle kotona olon. Lisäksi pystymme olemaan 100 prosenttisesti läsnä, pohtii Hannula.